Reforma de mobiliari a mida per un hostal. Taula general, tamburets, armaris cuina i altres accessoris.