Producció de diferents taules singulars i armaris a mida per l’oficina de l’interiorista Francesc Betllet, amb el que portem col·laborant en un llarg recorregut de projectes.

Design by Francesc Bellet