Politica de privadesa

Per accedir a alguns dels serveis que ofereix www.rosbcn.com a través del seu web se li demanará algunes dades de caracter personal. En compliment de lo establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, mitjançant la cumplimentació dels seguents formularis, les seves dades personals quedarán incorporades i seran tractades en els fitxers de Francesc Ros Fusteria Decoració amb la finalitat de oferirli els nostres serveis així com millores al nostre web.
De la mateixa manera té la posibilitat de exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les seves dades de caracter personal, de forma gratuita mitjançant email a info@rosbcn.com o en la direcció C/Sant Oreste 1, 08859, Begues (Barcelona).